34. seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 4. 6. 2014 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 33. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno