35. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 2. 7. 2014 / 15:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 34. seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno