4. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 14. 4. 2011 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 3. redne seje in 1. izredne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik