6. seja Statutarno pravne komisije

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 2. 7. 2015 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Statutarno pravne komisije in 1. korespondenčne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik