7. izredna seja Statutarno pravne komisije

Klub 11, Magistrat, Mestni trg 1, 17. 12. 2012 / 14:00

Dnevni red

  1. Obravnava gradiva za 7. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  2. Razno

Zapisnik