Zahteva za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL

" />

7. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 12. 2012 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/Zahteva-za-sklic-izredne-seje.pdf">Zahteva za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL</a></p>

Dnevni red

 1. Predlog Sklepa o izrečenih grožnjah mestnega svetnika Marjana Jerneja Viranta

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 2. Predlog Sklepa o izrabi »Posveta ravnateljev« v politične namene

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

 3. Predlog Sklepa o nedopustnem in skrajno žaljivem odnosu župana do ravnateljev

 4. Problematika določitve pripadajočih zemljišč v večjih stanovanjskih soseskah

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Sprejeti sklepi

Zapisnik