7. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 24. 9. 2015 / 14:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik