8. izredna seja Statutarno pravne komisije

Rdeča dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 11. 2. 2013 / 15:00

Dnevni red

  1. 1. Obravnava gradiva za 8. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

    • (Povezava)
  2. 2. Razno

Zapisnik