8. seja Statutarno pravne komisije

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 22. 9. 2011 / 11:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 7. seje in 3. izredne seje Statutarno pravne komisije

  2. Obravnava gradiva za 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

  3. Razno

Zapisnik