13. sejo Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 7. 1. 2013 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 11. in 12. redne seje Odbora za varstvo okolja

    Gradivo

  2. Obravnava gradiv v delih iz pristojnosti odbora kot pristojno delovno telo mestnega sveta za 22. sejo MS MOL sklicana za dan 14. 1. 2013

  3. Pobude in vprašanja