19. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 10. 2013 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 17. in 18. seje Odbora za varstvo okolja

    Gradivo

  2. Predstavitev knjige »Ptice Ljubljane in okolice«, ki jo je izdal Oddelek za varstvo okolja (predstavitev enega od treh avtorjev- dr. Davorin Tome)

  3. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta pri 11. točki 29. seje MS MOL, sklicana za 11. November 2013:

  4. Pobude in vprašanja