23. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 2. 4. 2014 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnikov 21. in 22. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta pri 6. točki 33. seje MS MOL, sklicana za 14. april 2014: Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

  3. Pobude in vprašanja