12. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 28. 6. 2004 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red :

  1. Potrditev zapisnika 23. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d. o. o.
  5. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
  6. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo
  7. Letno poročilo, revidirano poslovno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2003
  8. Informacija o varnostnih razmerah v Ljubljani. 

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik