15. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 31. 3. 2008 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanje in pobude
 2. Poročilo župana
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlogi Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov Osnovnih šol MOL: OŠ Bežigrad, OŠ Bičevje, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Dr. Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Ledina, OŠ Livada, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Fužine, OŠ Nove Jarše, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Prule, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Savsko naselje, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Šentvid, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Trnovo, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vodmat, OŠ Vrhovci, OŠ Zadobrova in OŠ Zalog s predlogom za hitri postopek
 5. Predlogi Sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov vrtcev MOL: Vrtca Ciciban, Vrtca Črnuče, Vrtca Dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Han Christian Andersen, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, Vrtca Viški gaj, Vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat, Vrtca Vrhovci in Vrtca Zelena jama
 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
 8. a) Predlog Odredbe o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih cestah
  b) Predlog Odredbe o določitvi prednostnih smeri na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah
 9. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2007
 10. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa za leto 2007

Sprejeti dnevni red

Zapisnik