27. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 14. 6. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  3. Predlog Sklepa v zvezi z ustanovitvijo zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VK 7/3)
  5. Informacija o zdravstveni ustreznosti pitne vode v Ljubljani
  6. Odločitev o lokaciji novega stadiona v Ljubljani
    |primerjava lokacij-junij||primerjava lokacij-april||predinvesticijsko poročilo|
  7. Obravnava Zahteve županje Mestne občine Ljubljana za ustavnosodno presojo Sklepa o razpisu naknadnega referenduma v Mestni občini Ljubljana in za presojo ustavnosti zadevnega referenduma "po vsebini".

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik