33. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 7. 3. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
  2. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005
    b) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2005
  3. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji |priloga(exc)|.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik