42. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 23. 1. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji2.    Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
3.    Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
4.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo
5.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
6.    Predlog Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja    zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote

Sprejeti dnevni red

Zapisnik