44. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 30. 1. 2006 / 15:30

Dnevni red

1.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj

Gradivo za 44. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je priloženo.
 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik