47. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 10. 4. 2006 / 15:30

Dnevni red

1. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2006
c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2006
2. a) Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera
b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera
 
Razlog za uvrstitev 2. točke na dnevni red 47. izredne seje:

Točki a) in b) sta uvrščeni na dnevni red na pobudo ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, ker bi zaradi morebitnega prepoznega sprejema predloga Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera zamudili dragoceni čas, v katerem bi lahko ministrstvo izvedlo potrebne postopke za gradnjo.

Gradivo za 47. izredno sejo mestnega sveta je priloženo.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik