49. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 3. 7. 2006 / 00:00

Dnevni red

  1. Predlog Sklepa o dodelitvi stavbne pravice in sklenitvi upravljavske pogodbe na zemljišču parc. št. 2216/1, vložna št. 1529, k. o. Stožice
  2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)

 

Razlog za uvrstitev 2. točke na dnevni red:

2. točka je na dnevni red uvrščena na pobudo RTV Slovenija, ki ima v letošnjem proračunu rezervirana sredstva za izvedbo I. faze projekta.

Sprejeti dnevni red

Zapisnik