6. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 4. 2007 / 15:30

Dnevni red

  1. Osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij
  3. Predlogi sklepov o soglasju k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec za vrtce: Ciciban, Črnuče, Dr. France Prešeren, Galjevica, H. Ch. Andersen, Jarše, Jelka, Kolezija, Ledina, Miškolin, Mladi rod, Mojca, Najdihojca, Oton Župančič, Pedenjped, Pod Gradom, Šentvid, Trnovo, Viški gaj, Vodmat, Vrhovci, Zelena jama, Viški vrtci
  4. Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2007
  5. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izjvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
  6. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik