8. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 7. 2007 / 14:30

Dnevni red

  1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju s predlogom za hitri postopek
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red

Zapisnik