ponedeljek, 12. 5. 2014

Dan soseda, 15.5.2015 ob 16. uri

OSREDNJA PRIREDITEV OB DNEVU SOSEDA, 15. maj 2014

13.00     Ogled prostorov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, ob 14. uri

15.00     Varna vožnja s kolesom, pred OŠ Toneta Čufarja, ob 15. uri
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Policijsko postajo Center in Mestnim redarstvom

16.00     Osrednja prireditev na OŠ Toneta Čufarja
Sodelujoči:
- OŠ Ledina
- Vrtec Ledina
- Gimnazija ledina
- Nižja srednja šola Ivana Cankarja iz Trsta
- Slon Bansi, maskota otroškega portala MMC-ja RTV Slovenije
- Folklora skupina Kolovrat
- Folklorna skupina Mestnega društva Ljubljana
- Društvo upokojencev Ljubljana – Tabor
- DCA Ljubljana - Pevska skupina 60+, Orientalske plesalke 
- Oš Toneta Čufarja
 

http://www.bunker.si/slo/wp-content/uploads/2014/05/Dan-soseda-2014.pdf