četrtek, 16. 5. 2019

Fakulteta SFU Ljubljana prihaja v središče Ljubljane

Na Trubarjevi ulici 65 bo v petek, 24. maja 2019, svoja vrata odprla Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freunda v Ljubljani.

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost SFU Ljubljana je svojo novo lokacijo našla v središču Ljubljane, na Trubarjevi ulici. Bivša stavba A Banke, ki je že nekaj časa samevala, po sistematični prenovi zdaj predstavlja pomembno obogatitev izobraževalne ponudbe v Sloveniji in hkrati večjo dostopnost psihoterapevtskih storitev za prebivalce Ljubljane in njene okolice.

Akreditacija Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani leta 2013 je bila za razvoj psihoterapije v Sloveniji ena pomembnejših prelomnic, saj je akademsko raven obogatila z univerzitetnim študijem psihoterapije (prva in druga bolonjska stopnja) in hkrati osvežila celotno univerzitetno ponudbo v Sloveniji, kjer od študijskega leta 2018/19 ponujajo tudi študijski programom psihologije (prva bolonjska stopnja), ki se bo v naslednji letih nadaljeval tudi na drugi, podiplomski stopnji.

»Selitve SFU Ljubljana v center Ljubljane ne vidimo le kot zagotavljanja kvalitetnejšega okolja za našo izobraževalno in psihoterapevtsko dejavnost, saj v okviru fakultete od njenega začetka deluje tudi Psihoterapevtska ambulanta, temveč kot pomembno obogatitev intelektualnega in kulturnega življenja v središču Ljubljane. Poleg rednih študijskih programov in ambulantne dejavnosti namreč načrtujemo, da bodo naša vrata odprta za stalne javne strokovne in kulturne dogodke, ki bodo pomagali v javni zavesti utrjevati podobo psihoterapije kot samostojnega poklica in akademske discipline na znanstvenih temeljih. Prispevati želimo tudi svoj delež k normativni ureditvi psihoterapije in s tem k razvijanju bolj kvalitetnega nacionalnega programa za varovanje duševnega zdravja v Sloveniji.« Mag. Miran Možina, direktor SFU Ljubljana