sreda, 7. 9. 2016

Javna objava predloga odloka o razveljavitvi dela odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu mestne občine ljubljana - izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora sl-191, s predlogom za hitri postopek.

Javna objava