torek, 26. 4. 2016

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah oppn za območje bavarskega dvora

Obvestilo in javna obravnava

Javna obravnava - sreda, 11.5.2016, ob 17. uri, dvorana ČS Center, Štefanova 11