torek, 31. 12. 2019

Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za območje Kolizeja

Četrtna skupnost Center obvešča, da je objavljena javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za dele enot urejanja prostora Kolizeja.

Pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172 bosta javno razgrnjena od 6. do 21. januarja 2020.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) ter na spletni strani www.ljubljana.si.
Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev za MS-132, MS-171 in MS-172”.