ponedeljek, 19. 1. 2015

Priprava odloka o razglasitvi arheološkega najdišča prule v ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Obvestilo o javni obravnavi

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/kultura/razpisi/93406/detail.html

 

Rok za prijavo: 9. 2. 2015

Datum objave: 9. 1. 2015
Rok za prijavo: 9. 2. 2015
 

 

Razlogi za razglasitev, Osnutek odloka o razglasitvi in kartografsko gradivo, bo predstavljeno na javni obravnavi dne 26. januarja 2015 ob 16.00 v prostorih Plesnega teatra Ljubljana, Prijateljeva ulica 2, Ljubljana. Vsakdo bo imel možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo.

Gradivo je od 9. januarja do 9. februarja 2015 dostopno na naši spletni strani in v prostorih četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana v času uradnih ur. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo svoja mnenja v zvezi z razglasitvijo.
Mnenja, ki jih sprejemamo izključno v pisni obliki, pošljite na naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana ali na e-naslov kultura@ljubljana.si.