četrtek, 21. 4. 2016

Projekt »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-Qu-A«

predstavitev projekta A-qu-a