torek, 22. 10. 2019

Zbiranje odpadkov

NEPOGREŠLJIVIH 7, DA BOMO ŠE NAPREJ NAJBOLJŠI

1.     PRAVILNO LOČUJTE

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujete. V JP VOKA SNAGA opažamo, da nekateri občani s svojimi odpadki ne ravnate pravilno: biološke odpadke v rjavi zabojnik odlagate v plastičnih vrečkah, kar je napačno, v zabojnik za embalažo odlagate karton, v zabojnik za papir pa tetrapak. Nekateri nevarne in kosovne odpadke, zeleni odrez ipd. puščate ob zabojnikih, namesto da bi jih odpeljali v zbirni center ali zanje naročili odvoz. Kadar ne veste, kam spada odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si.

Če bomo zaznali nepravilno ravnanje, vas bomo nanj opozorili  z obvestilom na zabojniku. Če se bodo nepravilnosti ponavljale, pa bomo o tem obvestili Inšpektorat MU MOL oziroma medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor in ki za nepravilnosti lahko izda tudi globo. Naše javno podjetje teh pristojnosti nima.

2.     ODLAGAJTE V ZABOJNIKE IN ZBIRALNICE, NE OKOLI NJIH

Odpadke odlagajte v zabojnike, ne okoli njih. Občinska zakonodaja prepoveduje odlaganje odpadkov v vrečkah ali škatlah ter odlaganje kosovnih odpadkov, vejevja, gradbenih odpadkov ipd. ob zabojnike in podzemne zbiralnice. Ker so za odpadke odgovorni tisti, ki jih povzročajo, poskrbite, da jih boste pravilno ločevali in odlagali. Če opazite, da drugi ravnajo nepravilno, se lahko obrnete na Inšpektorat MU MOL (telefonska številka: 01 306 16 00, e-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si).

KOSOVNI ODPADKI

Odvoz kosovnih odpadkov seveda ni ukinjen, kot nekateri (zmotno) mislijo, le naročiti ga je treba. Izpolnite naročilnico na spletni strani in počakajte na naš klic, da se dogovorimo za datum odvoza. Pri tem je pomembno, da kosovne odpadke pripravite dan prej, in sicer zvečer po 20. uri,ali pa zjutraj na dan odvoza. Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen, in sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite, ko ga potrebujete, uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum med 1. oktobrom in 30. novembrom.

  1. VELIKOST ZABOJNIKA JE POMEMBNA

JP VOKA SNAGA je zadolžena za določanje velikosti zabojnikov svojih uporabnikov. Če zaposleni opazijo, da se ob zabojnikih pojavljajo dodatne vrečke, da je zabojnik večkrat zapored poln in njegov pokrov odprt, je to zanje znak, da velikost zabojnika ni primerna za potrebe uporabnikov. Zato lahko zabojnik zamenjajo z večjim, in to brez vašega predhodnega soglasja.

TIPIZIRANA VREČKA

Za občasno večjo količino preostanka in bioloških odpadkov lahko ob zabojnike postavite posebne tipizirane vrečke, a ne več kot pet naenkrat. Uporabite lahko 50- ali 100-litrske tipizirane vrečke, ki so naprodaj prek spleta www.vsezaodpadke.si/vokasnaga in v Centru za pomoč in podporo uporabnikom na Vodovodni cesti 90. Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke so na voljo tudi v večjih Mercatorjevih trgovinah in na Petrolovih bencinskih servisih, tiste za biološke odpadke pa v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani.

4.     POSKRBITE, DA ZABOJNIKI STOJIJO NA ZASEBNI POVRŠINI

Vsi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, morajo stati na zasebni površini. To določa občinska zakonodaja in tako je v vseh slovenskih ter evropskih mestih. Če zabojniki stojijo na javni površini, jih pospravite na zasebno. Tako najlažje preprečite, da bi odpadke vanje odlagali drugi, in poskrbite, da okoli zabojnikov ni odpadkov. Za urejenost zbirnih in prevzemnih mest, za okolico zabojnikov torej, ste odgovorni uporabniki. Poleg tega so zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah nevarni za pešce, kolesarje in voznike.

 

5.     OMOGOČITE DOSTOP DO PREVZEMNEGA MESTA

Da bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, zabojnike do 6. ure zjutraj pripravite na prevzemno mesto. To je mesto na robu javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in zabojnike izprazni. JP VOKA SNAGA nima ne pristojnosti ne dolžnosti, da bi zabojnike prevzemala z zasebnih površin. Prosimo tudi, če poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, in, če je potrebno, obrežite drevje in grmovnice, ki ovirajo preglednost cestišča.

6.     SPOZNAJTE POT ODPADKOV

JP VOKA SNAGA ločeno zbrano embalažo, karton in steklo brezplačno preda družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Tako določa zakonodaja. Preostanek odpadkov in biološke odpadke odpeljemo v predelavo v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana na Barje. V Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana biološke odpadke predelamo v kompost najvišje kakovosti, iz preostanka odpadkov pa izločimo kar največ še uporabnih materialov oziroma surovin.

PRIJAVITE KRAJO PAPIRJA

Če opazite krajo odpadnega papirja, jo prijavite na telefonsko številko 01 477 96 66 in operaterjem posredujte podatke o lokaciji kraje, o tipu in registrski številki vozila, ki je odpeljal papir.

7.     BODITE OBVEŠČENI

Osnovne informacije lahko najdete na osnovni spletni strani www.vokasnaga.si, na spletni strani www.mojiodpadki.si pa lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico ali z e-iskalnikom ABC odpadkov preverite, kam spada posamezen odpadek. Če imate kakršno koli vprašanje, stopite v stik z nami. Pišite nam na snagalj@vokasnaga.si, pokličite nas na telefonsko številko 01 477 96 00 ali obiščite Center za pomoč in podporo uporabnikom na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani.

Ø Veste, kaj plačujete?

S položnico, ki jo plačate za ravnanje z odpadki, ne plačate samo praznjenja zabojnikov, temveč tudi zamenjavo poškodovanih zabojnikov, čiščenje zabojnikov za bioodpadke, odlaganje več kot 40 vrst odpadkov v zbirnih centrih, odvoz kosovnih odpadkov na klic, zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov itd.

Ø Preverite svoje podatke

Točni podatki so bistvenega pomena za izvajanje in obračun storitev ravnanja z odpadki. Prosimo vas, da nam spremembo naslova, priimka ali drugega podatka sporočite najpozneje v petih dneh. To storite prek obrazca za sporočanje sprememb, ki je dostopen na spletnih straneh www.vokasnaga.si  in www.mojiodpadki.si

Ø Plačujte pametno

Obstajajo različni načini plačevanja in z nekaterimi prihranite čas in denar. Položnico za ravnanje z odpadki lahko brez provizije plačate na skupni blagajni na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani. Plačevanje položnice lahko uredite prek direktne obremenitve. Izpolnjeno in podpisano vlogo za plačevanje z direktnimi obremenitvami SEPA skupaj s skeniranim osebnim dokumentom in kartico bančnega računa pošljite na naslov posta@jhl.si ali po navadni pošti na naslov Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

ZBIRNI CENTRI

Odlaganje odpadkov v zbirnih centrih je brezplačno, a je pri tem treba upoštevati količinske omejitve. V posebne zabojnike v zbirnih centrih lahko brezplačno pripeljete in odložite več vrst odpadkov, enkrat letno pa v zbirni center lahko pripeljete gradbene odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3), pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3), zeleni odrez (odpadki, ki nastanejo ob urejanju vrtov in obrezovanju dreves) (1,5 m3), salonitne plošče (evropaleta do višine pol metra) in pohištveni les (2 m3). Gradbene odpadke sprejemamo samo v Zbirnem centru Barje.

 

ZBIRNI   CENTER BARJE

Cesta dveh   cesarjev 101, Ljubljana

 

Delovni čas:  

od 1. aprila   do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote od 6. do 20. ure, ob praznikih zaprto  

od 1.   novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote od 6. do 18. ure, ob praznikih   zaprto

 

ZAČASNI   ZBIRNI CENTER POVŠETOVA

Povšetova   ulica 2, Ljubljana

 

Delovni čas:  

od torka do   sobote od 11. do 18. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih zaprto

 

RCERO   LJUBLJANA IN ODLAGALIŠČE BARJE

Cesta dveh   cesarjev 101, Ljubljana

 

Delovni čas:  

od   ponedeljka do petka od 6. in 20. ure, ob sobotah do 14. ure, ob praznikih   zaprto

 

CENTER   PONOVNE UPORABE

Povšetova   ulica 4, Ljubljana

 

Delovni čas:  

od torka do   sobote od 9. do 17. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih zaprto