11. seja Sveta Četrtne skupnosti Center MOL

Služba za lokalno samoupravo MU, MOL, Štefanova 9, Ljubljana, 15. 1. 2020 / 17:30

Dnevni red

  1. Obravnava problematike golobje populacije – MOL MU OVO

  2. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Center

  3. Poročilo predsednice o delu med sejama

  4. Tekoče zadeve ČS Center

  5. Predlogi in pobude

  6. Razno

Zapisnik