petek, 2. 12. 2022

Izbiramo Naj blok v Ljubljani 2022

Četrtne skupnosti vabimo, da sodelujejo v akciji Naj blok v Ljubljani in prijavijo večstanovanjske objekte, ki si po njihovem mnenju zaslužijo ta naziv. Predloge zbiramo do 31. decembra 2022.

Osnovni namen akcije je spodbuditi stanovalce v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja. Na ta način želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana mesto, ki ves čas stremi k zelenim aktivnostim na vseh področjih.

Kako sodelovati?

Četrtne skupnosti MOL vabimo, da strokovni komisiji za izbiro Naj bloka v Ljubljani posredujejo svoje predloge.
Predlagana večstanovanjska stavba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • stavba je starejša od 20 let
 • na stavbi mora biti izvedena investicijska obnova (energetska obnova - fasada, okna, streha - toplotni sistem, …)
 • večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj
 • stanovanjskih enot mora biti vsaj 10
 • veljavna energetska izkaznica
 • v kolikor ima stavba zelenico, le-ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (večstanovanjska stavba, pri kateri so bila na zunanjih površinah/ali delu le teh požagana drevesa in na teh površinah urejeno parkirišče se namreč ne more uvrstiti v izbor)
 • v kolikor ima stavba dvigalo mora imeti klančino za gibalno ovirane

Na podlagi prejetih predlogov bo Komisija za Naj blok v Ljubljani izbrala zmagovalca, predloge pa bo ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • skladnost fasade z okoljem
 • energetska učinkovitost bloka
 • enotnost senčil in stavbnega pohištva
 • urejenost pripadajočega zemljišča in širše okolice
 • urejenost notranjih skupnih prostorov stavbe
 • urejenost kolesarnice

Predloge pošljite na obrazcu, ki je pripet. Zbiramo jih na e-naslovu nina.skubic@ljubljana.si, kjer dobite tudi dodatne informacije o akciji. 
Razglasitev zmagovalca bo predvidoma spomladi 2023. 

Izbiramo že sedmi Naj blok v Ljubljani

Akcijo smo zagnali leta 2016 na pobudo meščana, takrat smo jo izvedli v okviru programa Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016. Akcija je naletela na zelo dober odziv, zato smo se odločili, da z njo nadaljujemo in doslej smo naziv Naj blok v Ljubljani podelili že petim večstanovanjskim stavbam, kmalu bomo razglasili še šesto, ki bo nosila naziv za leto 2021. 

 naj blok na Topniški

Prvi naziv Naj blok v Ljubljani so prejeli stanovalci stolpnice na Topniški ulici 45, za naj blok za leto 2017 smo razglasili blok na Smoletovi ulici 12, 12a in 12b, naj blok za leto 2018 stoji na Bilečanski ulici 2 in 5, za leto 2019 pa na Beethovnovi ulici 9. Leta 2020 je ta naziv prejela stolpnica na Pokopališki ulici 1, kmalu pa bomo razglasili še naj blok za leto 2021.