Svet Četrtne skupnosti Bežigrad

Svet četrtne skupnosti

Predsednik: Stanko Furlan (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsedniki: Samo Eiselt (Lista Zorana Jankovića), Anica Elizabeta Hmelak (SDS) in Avguština Zupančič (SD)

Člani: Janez Stariha (Lista kolesarjev in pešcev), Klemen Traven (SDS), Tomo Barić Ravbar (Levica), Karolina Korenčan (Nova Slovenija - Krščanski demokrati), Gabriela Chakarova (Lista Zorana Jankovića), Milan Novak (SDS), Alenka Traven (SDS), Drago Bratun (Lista Zorana Jankovića), mag. Branka Bogdan (Lista Zorana Jankovića), Miran Bizjak (Lista Zorana Jankovića), Alenka Žibert (Lista Zorana Jankovića), Asta Vrečko (Levica), Jan Kužner (Lista Zorana Jankovića).

• Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Stanko Furlan, predsednik Sveta ČS Bežigrad, (01) 236 25 37, mol.bezigrad@ljubljana.si
• Odgovorna oseba za stike z mediji: Stanko Furlan, predsednik Sveta ČS Bežigrad, (01) 236 25 37, mol.bezigrad@ljubljana.si