Četrtna skupnost Dravlje

Dobrodošli v ČS Dravlje

Četrtna skupnost Dravlje deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Dravlje  sestavlja 15 članov.  Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Dravlje ima predsednico in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL. 

Četrtna skupnost Dravlje zajema del ljubljanskih severozahodnih četrti. Od centra mesta je oddaljena 4 km proti Gorenjski. ČS Dravlje meji na jugu na ČS Rožnik z industrijsko cono (AC baza Brdo – Grič), na jugovzhodu na ČS Šiško z zahodno obvoznico, na vzhodu s ČS Posavje z industrijsko cono Stegne, na severu s ČS Šentvid z Ulico Jožeta Jame, Pečnikovo ulico, Regentovo cesto, Cesto Andreja Bitenca (Krivec, Dolnice, Toško Čelo), ter na zahodu na občino Dobrova - Polhov Gradec.