torek, 11. 11. 2014

Državni prostorski načet za prehod 220kv omrežja na 400 kv od beričevega do divače

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače. V postopku priprave sta bili proučeni dve varianti trase daljnovoda.

Informacija o do sedaj opravljenih sktivnostih in spoznanjih v prlogi.