ponedeljek, 1. 12. 2014

Državni prostorski načet za prenosni plinovod r52 kleče - toplarna šiška (toš)

V prilogi so s strani Ministrstva za okolje in prostor priložena stališča do pripomb in predlogov, podanih k razgrnjenemu osnutku DPN za prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška (TOŠ).

Stališča so objavljena tudi na spletni strani (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/stalisca%20klece%20tos.pdf).