sreda, 4. 6. 2014

Imenovanje volilne komisije četrtne skupnosti dravlje mestne občine ljubljana

Zbiranje predlogov kandidatov za člane Volilne komisije Četrtne skupnosti Dravlje MOL

Na podlagi drugega odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah volilno komisijo četrtne skupnosti imenuje svet četrtne skupnosti.

Volilna komisija v Četrtni skupnosti Dravlje je bila imenovana julija 2010 in ker drugi odstavek 38. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da traja mandat volilnih komisij 4 leta, pozivamo,da
predlagate kandidate za člane
Volilne komisije Četrtne skupnosti Dravlje Mestne občine Ljubljana.
 
Volilno komisijo četrtne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volivcev s stalnim prebivališčem v Četrtni skupnosti Dravlje. Pri kandidiranju za predsednika in člane komisije je potrebno upoštevati, da član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na volitvah, prav tako ne more biti predstavnik ali zaupnik kandidatov. Nihče tudi ne more biti član več, kot enega volilnega organa.
Priporoča se, da se predsednik oz. njegov namestnik imenujeta izmed pravnikov, člani komisije pa na predlog političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov.
Prosimo, da predlagate kandidata za člana Volilne komisije Četrtne skupnosti Dravlje MOL do četrtka, 12. junija 2014. Podpisano soglasje kandidata pošljite na naslov: Četrtna skupnost Dravlje MOL, KMVVI, Draveljska 44, 1000 Ljubljana.