ponedeljek, 4. 3. 2013

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 podutik kamna gorica - zahod in 34 cesta andreja bitenca - podutiška (del)

Obveščamo vas, da bo v času od 11.03.2013 do 11.04.2013 v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL (Poljanska 28) in na sedežu ČS Dravlje (Draveljska 44) potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 191 Podutik Kamna Gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del). Javna obravnava gradiva bo v sredo, 03.04.2013, ob 17.00 uri, na sedežu ČS Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

Več podatkov v prilogi - javno naznanilo in obvestilo.