ponedeljek, 25. 8. 2014

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 regentova - del

Obveščamo vas, da bo v času od 25.08.2014 do 25.09.2014 v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL (Poljanska 28) in na sedežu ČS Dravlje (Draveljska 44) potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 206 Regentova - del. Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 18.09.2014, ob 17.00 uri, na sedežu ČS Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

Več podatkov v prilogi - javno naznanilo in obvestilo.