četrtek, 12. 5. 2016

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o oppn 262 stegne

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne bo potekala med 20.05. in 20.06.2016 v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in na sedežih Četrtne skupnosti Dravlje in Četrtne skupnosti Šentvid.

Več podatkov v priloženem Javnem naznanilu.