četrtek, 30. 11. 2017

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

Od 30. novembra 2017 do 3. januarja 2018 je javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388.

Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28 v poslovnem času:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure
  • ob sredah od 8. do 17. ure 
  • ob petkih od 8. do 14. ure

in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44 v času uradnih ur:

  • ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  • ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure 
  • ob petkih od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. decembra 2017, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.