petek, 30. 3. 2018

Javno naznanilo – Regentova

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del).

Gradivo bo od 4. aprila do 7. maja 2018 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave MOL ter na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. aprila 2018, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje.