torek, 14. 4. 2015

Javno naznanilo

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, bo potekala od 21. aprila do 22. maja 2015 na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter na sedežih četrtnih skupnosti.

Več informacij v priloženem Javnem naznanilu.