sreda, 10. 2. 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov

Mestna občina Ljubljana objavlja razpis za oddajo vrtičkov.

Več na: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/varstvo-okolja/razpisi/101484/detail.html