ponedeljek, 13. 12. 2021

Kakšen prometni režim na Sojerjevi in Dražgoški ulici si želijo stanovalci

Člani Sveta ČS Dravlje so prebivalce Sojerjeve in Dražgoške ulice povprašali za mnenje glede prometnega režima na omenjenih cestah.

Pripravili so anketni vprašalnik, v katerem so se anketiranci lahko opredelili za enosmerno ali dvosmerno prometno ureditev. Anketiranje je potekalo od 2. do 7. novembra 2021.

Na Sojerjevi ulici so razdelili 111 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih jih je bilo 50, kar predstavlja 45%. Večina, 70% se je opredelila za ohranitev dvosmernega prometa.
Na Dražgoški ulici so razdelili 73 anket. Vrnjenih je bilo 48, kar pomeni 65%. Od tega jih je kar 94% za ohranitev dvosmernega prometa.

Glede na rezultate ankete in na podlagi mnenj stanovalcev na razširjeni seji, so se na Četrtni skupnosti odločili, da ostane prometni režim na obeh ulicah nespremenjen.
Z rezultati ankete bodo seznanili strokovne sodelavce Odseka za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, ki bodo ob rekonstrukciji obeh ulic podali končno strokovno odločitev.