ponedeljek, 28. 6. 2021

Lokacijska preveritev za del območja Stegne

Objavljamo naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN 262 Stegne (za zemljišče parc. št. 1713/15, k. o. 1738 Dravlje).

Gradivo bo od 29. junija 2021 do 14. julija 2021 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje (v času uradnih ur) in na spletni strani. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.
Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov:
Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
Poljanska 28,
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “Lokacijska preveritev za del območja OPPN 262 Stegne”.