ponedeljek, 28. 6. 2021

Lokacijske preveritve za del območja Podutik Kamna Gorica – zahod in Cesta Andreja Bitenca – Podutiška

Objavljamo naznanilo o javni razgrnitvi pobud in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del).

Gradivo bo od 29. junija 2021 do 14. julija 2021 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje (v času uradnih ur) in na spletni strani. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov:
Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
Poljanska 28,
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijske preveritve za del območja OPPN 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del)".