petek, 22. 11. 2013

Obvestilo - zimska služba in sol za posipanje

Prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko od 18. novembra 2013 naprej na sedežu KPL d.d. dobijo brezplačno sol za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih.

Prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko od ponedeljka, 18. novembra, dalje na sedežu KPL d.d., Tbilisijska 61, brezplačno prevzamejo 15kg soli za posipanje proti poledici. Izkazati pa se morajo z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so občani Mestne občine Ljubljana in s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli. Upravniki ne morejo prevzemati soli za občane.

Dežurni telefon za morebitne pritožbe na izvajanje zimske službe: 01/4769 213 ali 041/700 300.