ponedeljek, 1. 6. 2009

Parkirne možnosti v dravljah

Zbiramo interesente za nakup garažnih mest v podzemnih garažah v novogradnjah na območju prostorskih enot 1A/1 in 1A/7 v ŠS 4/1 Dravlje.

Spoštovani stanovalci soseske ŠS 4/1 Dravlje!

Reševanja mirujočega prometa v strnjenih naseljih (soseskah) v Ljubljani je ena od nalog, ki smo si jo, na pobudo Župana Zorana Jankovića, zastavili tudi v Četrtni skupnosti Dravlje. Ena od možnih rešitev je tudi, da investitor, ki želi graditi na območju obstoječih sosesk, v sklopu novogradnje zagotovi določeno število garažnih mest tudi za potrebe sedanjih okoliških prebivalcev. V ta namen je dogovorjeno, da investitorja, ki bosta gradila na območju ŠS Dravlje, zagotovita za sedanje okoliške prebivalce, 100 garažnih mest v sklopu območja 1A/1in 50 garažnih mest v sklopu območja 1A/7.

Z anketo, ki jo prilagamo, želi ČS Dravlje ugotoviti interes za nakup takega garažnega mesta. Anketa se izvaja na območjih, ki gravitirajo k lokacijam predvidenih novogradenj.

Za 100 parkirnih mest v novogradnji v sklopu 1A/1 se izvede anketa v naslednjih večstanovanjskih stavbah: Brilejeva ulica 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 in 22.

Za 50 parkirnih mest v novogradnji v sklopu 1A/7 se izvede anketa v naslednjih večstanovanjskih stavbah: Celovška cesta 263, 269 in 287 in Na Korošci 2.

Na sestanku s predsedniki svetov ljubljanskih četrtnih skupnosti dne 8.4.2009 je Župan Zoran Janković povedal, da bodo občani garaže lahko kupovali pod ugodnimi finančnimi pogoji in sicer po 10.000 € za garažno mesto (20% pologa , ostalo z obročnim odplačevanjem za dobo od 5 do 10 let).

Prilagamo vam anketo in vas prosimo, da jo izpolnite in vržete v poštni nabiralnik ali oddate v pisarni Službe za lokalno samoupravo MOL oziroma ČS Dravlje, Draveljska 44. Anketa je objavljena tudi na spletni strani ČS Dravlje http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/dravlje. Anketo lahko pošljete tudi v elektronski obliki na naslov mol.dravlje@ljubljana.si ali po faksu na številko 518 23 42. Prijave zbiramo do 10.6.2009