četrtek, 19. 9. 2013

Poziv za zbiranje prijav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2013

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana izdala Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013. Prijavo škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013, lahko do 30. septembra 2013 v času uradnih ur oddate na Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve, Zarnikova 3 ali pa jo pošljete po pošti.

Več v prilogah.